Vieze en misdadige kerels.

In een preek op de rooms-katholieke paasdag vergelijkt de Prediker van het Pauselijk Huis, Raniero Cantalamessa, de kritiek op het misbruiken van kinderen door rk-priesters met wat Joden moeten doorstaan tijdens antisemitische handelingen. De Kapucijnenpater vergeleek de kritiek op de paus en de kerk met ‘de meest schandelijke aspecten van het antisemitisme’. Waarmee de ‘pater’ de pedofiele gedragingen van zijn collega ‘paters’ en priesters goedpraat.

En de Nederlandse kardinaal Simonis gebruikt de terminologie die door de Duitse nazi’s werd gebruikt toen zij terecht werden beschuldigd van hun oorlogsmisdaden en zeiden: ‘Wir haben es nicht gewusst.’ Waarmee Simonis verklaart schuldig te zijn en tegelijkertijd de wandaden goedpraat.

De laatste uitspraak in dit verband komt van Giacomo Babini, een gepensioneerde Italiaanse bisschop. Hij denkt dat de huidige kritiek op de rooms-katholieke kerk uit de Joodse hoek komt. Omdat de aanval op de katholieke kerk zo krachtig en geraffineerd is, moeten de Joden er wel achter zitten, aldus Babini. De rooms-zieke kerk blijft zich schuldig maken aan aanvallen op het Joodse volk, deze keer dus als verdediging van de pedofiele gedragingen van kerkelijke functionarissen die tot in de hoogste regionen worden verdedigd. Afschuwelijk, wat een vieze en misdadige kerels.