Voorbereiding voor het leven in Gan Eden (Paradijs)

Voorbereiding voor het leven in Gan Eden (Paradijs): geboorte, opvoeding en onderwijs van Yeshua. (Lion S. Erwteman)
De boodschap van het Goede Nieuws is te vinden in de Tora van Mozes. De profeten hebben er hun inzichten aan toegevoegd. Basis is herstel van Israël en hen die de G’d van Israël aanbidden en gehoorzamen. Dit herstel wordt mogelijk gemaakt door de komst, de prediking en het offer van de Messias Yeshua. Die drie zaken zijn aan ons uiteindelijk meegedeeld door de vier mannen die ieder hun eigen getuigenis hebben opgeschreven: Matteüs, Markus, Lukas en Johannes. In acht lessen gaan we in op de komst – geboorte en doop – en het onderwijs van Yeshua. De beelden en termen die Hij gebruikt worden uitgelegd volgens de tijd waarin Hij op aarde was. Deels past Zijn onderwijs in de wijze lessen van Zijn collega’s – rabbijnen. Deels is wat Yeshua heeft gezegd uniek. En alle onderwijs van Hem is vertaalbaar naar ons leven. Deze cursus is een vervolg op de cursus Gelijkenissen (2007-2008).

Klassessies:
1. De lijdende Messias is gekomen: geboorte van Yeshua, Zijn doop en de ontmoeting met de duivel.
2. Yeshua de Wonderdoener: wonderen en verkondiging.
3. De komende koning: wat “vrede” betekent voor Yeshua en hoe Hij met kinderen omgaat.
4. De Heer van de Sjabbat: de Tora over Sjabbat. Leren om te danken.
5. De Leraar der Gerechtigheid: Genade is een Joods begrip. Is Oude Wijn goed of verkeerd?
6. Yeshua en ons vertrouwen: Geloof, vrienden, vijanden, Farizeeën en belastinginners.
7. Yeshua en Zijn Koninkrijk: Zijn ware gedaante, koning en Zoon.
8a. Yeshua en de politiek: Pilatus.
8b. Yeshua als komende Messias: is Hij Mens of G’d?

Studiebelasting
A-niveau: Te besteden studieduur bedraagt 2 uur per week, inclusief eventuele opdrachten.
Voor een cijfer wordt dit niveau afgesloten met een take home toets.
B-niveau: Schrijven van een scriptie van 10 pagina’s, na overleg met de leraar.

Kosten
De cursus kost € 125,-. Voor leden (zorgdragers) van Beth Yeshua is dit € 88,-.

Lesdata
De cursus wordt gegeven op donderdagavond van 20.00-22.30 uur op
24 sep., 22 okt., 26 nov., 18 feb., 25 mrt., 22 apr., 27 mei en 24 jun.

Terug naar algemeen overzicht