Vrolijk Wekenfeest !

Op woensdag 23 mei 2007 is het Sjawoe’ot, het Israëlische Wekenfeest. In de kerken zijn de datum en inhoud veranderd, evenals de naam die Pinksteren is geworden. Messiasbelijdende Joden vieren Wekenfeest altijd op zondag. De datum komt vaak overeen met die van het Christendom, maar de inhoud is gelijk aan die van het Jodendom. De Bijbel gebiedt om dit feest te vieren, nadat er 50 dagen zijn geteld. Deze telling begint op de dag na de Sjabbat.

Men kan erover van mening verschillen welke Sjabbat dit betreft: 1. die van de Pesach zelf, waar het grootste deel van het Jodendom heden ten dage vanuit gaat, of 2. de dag na de Sjabbat die op zaterdag valt, zoals de Messiasbelijdende Joden, de Kara’ieten en indertijd de Sadduceeën het hebben verklaard. De tekst: “Dan moeten jullie tellen van de dag na de Sjabbat, van de dag waarop jullie de garve van het beweegoffer gebracht hebben. Zeven volle weken moeten het zijn. Tot de dag na de zevende Sjabbat moeten jullie tellen, vijftig dagen. Dan moeten jullie een nieuw spijsoffer voor de Eeuwige brengen” (Wajikra-Leviticus 23:15-16). Het antwoord op de vraag welke dag het nu betreft, wordt beantwoord in vers 16. De dag na de zevende Sjabbat is, net als de dag na elke Sjabbat, de eerste dag van de week. Zo gerekend en verklaard is de datum van het Wekenfeest in 2007 (het Joodse jaar 5767): zondag 27 mei aanstaande.

 

De inhoud van het Wekenfeest is, kort gezegd: Matan Tora. Dat is: het geven van het Goede Nieuws van Bevrijding en koninklijk leven, zoals dat in de vijf boeken van Mozes is opgeschreven. Een mens heeft de Geest van de Eeuwige nodig om de inhoud ervan te begrijpen. En deze Geest is in sterke mate aanwezig, zoals op elk door de Eeuwige voorgeschreven feest het geval is. Met Matan Tora (letterlijk: het geven van Tora) eindigt de cyclus van de voorjaarsfeesten. De najaarscyclus eindigt op ongeveer dezelfde wijze, namelijk ook met de vreugde vanwege het geven van de Tora. Dat feest heet: Simchat Tora. Bijbels gezien hoort de Tora de centrale plaats in te nemen in het leven van elke gelovige in de G’d van Israël. De vreugde is de toegevoegde waarde die belastingvrij wordt verstrekt door de Eeuwige zelf. 
 

We wensen iedereen die Wekenfeest viert, op 23 mei (traditioneel) en/of op 27 mei, een heerlijk feest toe.