Vrouwenstudies 2010-2011: Vrouwen in het leven van Mozes

Vrouwenstudies 2010-2011: Vrouwen in het leven van Mozes
Docent: Elze Erwteman

Het volledige verhaal van de man Mosjee (Mozes), de belangrijkste profeet van Israël, leider, wetgever en religieuze historische figuur, kan niet worden begrepen zonder begrip van de vrouwen die een rol hebben gespeeld in zijn leven. De Bijbel vertelt dat de moeder van Mosjee Jochewed (Jochebed) was, dochter van Levi, die de derde zoon was van de Hebreeuwse patriarch Ja’akov (Jakob). Er werd op hem gepast door zijn zuster Mirjam.

Batya, dochter van de Egyptische Farao, trok hem uit het water en liet hem voeden door zijn eigen moeder. De dochter van de Farao voedde hem op als een koninklijke Egyptenaar. Mosjee trouwde met Tsippora (Sippora), dochter van de hogepriester van Midjan.

Er is meer diepte in deze vrouwenlevens dan we kunnen leren uit de korte, vaak beknopte teksten in de Bijbel. Het zijn de Joodse, Bijbelse commentaren die deze gelaagde en bedekte betekenissen ontsluieren. De literatuur, die hierbij gebruikt wordt, bestaat gedeeltelijk commentaren die inzicht geven in de levens van deze vrouwen.

Deze ‘rechtvaardige vrouwen’ of ‘sterke vrouwen’ zijn een inspiratie voor ons eigen leven als vrouwen. Zij helpen ons inzicht te krijgen in de roeping van de Eeuwige die Hij voor ons heeft. We zullen vrouwen zien in slavernij, die in donkere uren toch hun geloof behielden en later de bevrijding zagen, die de Eeuwige hen gaf.

De vrouwelijke auteurs van de gebruikte boeken zijn in staat om aan te tonen vanuit commentaren en teksten in de Bijbel, dat er geen uittocht had kunnen zijn zonder deze vrouwen in het leven van Mosjee. De principes die we tegenkomen worden in de cursus gebruikt als middel om ons te helpen groeien tot de vrouwen die de Eeuwige wil dat we zijn, namelijk: esjet chajiel, sterke vrouw (Engels: woman of valor). Dit is de term die we onder meer tegenkomen in Spreuken 31 vers 10: Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?

Deze cursus zal worden aangeboden op 5 zondagmiddagen. De data hiervan worden later bekend gemaakt.