Waarom maakt de Christelijke Hemelvaart niet deel uit van de Joodse feestencyclus?

Geachte heer Erwteman,

Ik heb een vraag waar ik eigenlijk nergens iets over vinden kan, namelijk: hoe past Hemelvaart in de Joodse feestencyclus? Is Hemelvaart ook een vervulling van een profetie in de Tenach of is Hemelvaart helemaal ‘nieuw’? Hoe moeten we dit feest zien binnen het geheel van de Joodse Bijbel? En zou Psalm 110:1 ook kunnen wijzen op de Hemelvaart van Yeshua? Misschien heeft u hier al eens aandacht aan geschonken, maar dat heb ik dan over het hoofd gezien. Ik zou het zeer op prijs stellen als u hierop wilt reageren.

Met dank,

Hoogachtend,
Gerbrig Arends-Alkema, De Krim

Geachte mevrouw Arends-Alkema,

U stelt interessante vragen over dat verschijnsel van wat de hemelvaart van Yeshua wordt genoemd, zie Handelingen 1:9-10. Voor zover ik weet bestaat er geen profetie over de hemelvaart – tenzij u Psalm 68:18 daartoe zou willen rekenen -, wel over de komst vanuit de hemel van de Mensenzoon in de profetie van Daniël, zie Daniël 7:9-13 en dan in vers 13. ‘Hemelvaart’ is niet nieuw, als we zouden kunnen zeggen dat Mozes op de berg Sinaï in de hemel is geweest en dat profeten als Jesaja (hoofdstuk 6) en Ezechiël (hoofdstuk 1) hemelse beelden hebben gezien. Ook de profeet Elia heeft hemelvaart beleefd.

De Joodse Bijbel besteedt aandacht aan wat er in de hemel te zien is, niet aan de hemelvaart op zich. De uitvinding van deze aandacht is niet een Joodse zaak. In de vijfde eeuw is Hemelvaartsdag tot een apart feest gemaakt. In de middeleeuwen ontwikkelde het feest zich tot het afsluitende feest van de ‘paasperiode’. Dit werd gesymboliseerd door middel van het doven van de RK paaskaars op Hemelvaartsdag, die later in de protestantse kerk is geïntroduceerd.

Het organiseren van Hemelvaart tot iets wat gevierd zou moeten worden, komt voort uit de kerk die de Tora heeft verworpen en om onjuiste motieven veranderingen heeft doorgevoerd. Pasen is voor die kerk alleen de opstanding van Yeshua waarbij de Uittocht is weggeschrapt, en Pinksteren alleen de Geest die neerdaalt waarbij het geven van de Tora is weggeschrapt. De aandacht voor hemelvaart vult zo iets van dat kunstmatige gat. Aan de andere kant kan iedereen die dat wil met eigen oprechte motieven stilstaan bij Hemelvaart.

Psalm 110 is zeker ook geen heenwijzing naar de hemelvaart van Yeshua. De reden dat dit niet kan is dat binnen het Jodendom juist vanuit de woorden van de profeet Daniël in 7:9-13 wordt begrepen, dat er al altijd, eeuwig lang, iemand naast de troon staat. In oudere Joodse gebedenboeken wordt Hij de Metatron genoemd, die de naam Yeshua draagt! Metatron is een Grieks woord dat daarvoor wordt gebruikt en dat betekent: Hij die naast de Troon staat. Daar had Yeshua dus geen hemelvaart voor nodig.

Met vriendelijke groet,
L.S. Erwteman