Wajak’hel

In dit deel van Sjemot (Exodus) vinden we een toevoeging op het Sjabbatgebod. We hadden geleerd bij de ontvangst van de Tien Woorden (Geboden) dat het houden van de Sjabbat zegen brengt. Nu leren we bovendien dat we ter dood worden gebracht wanneer we de Sjabbat niet houden. Hoe de Eeuwige dat heden ten dage doet, staat er niet bij, maar het feit blijft onveranderd. Ook is het vuurverbod erbij gekomen. Dit alles is toegevoegd nadat Israël zich bezondigde aan het gouden kalf. Ik denk dat dit heeft veroorzaakt dat sommige geboden strenger werden. De Sjabbat was tenslotte de dag om je bewust te zijn van de aanwezigheid en de activiteit van de Eeuwige in je leven. Het maken van het gouden kalf was nu juist het tegenovergestelde. En de Eeuwige heeft in Zijn grote genade Israël verzwaarde geboden opgelegd, om redding te kunnen realiseren.

In 1 Koningen 7 zien we dat Hiram, de Jood uit Tyrus, door de Eeuwige is begiftigd met wijsheid, verstand en kennis (vers 14). In het Hebreeuws zijn deze drie woorden: chochma, taboen of biena en daat. We komen deze combinatie van geestelijke gaven ook tegen in Jesaja 11:2, waar de Messias deze bezit, en in Daniël 1:17, waar Daniël zelf en drie andere Joodse jonge mannen (Chananja, Misjael en Azarja) deze eigenschappen hebben.

Deze combinatie is bekend in het Jodendom, ook in de kabbala, al wordt deze daar anders toegepast. En het mag ons dus niet verbazen dat we deze ook tegenkomen in het Beriet Chadasja (het Nieuwe Testament), bijvoorbeeld in Efeziërs 1:8 en Openbaring 17:9. Met deze gaven is het een stuk makkelijker om kunst te vervaardigen, zoals Hiram deed, en zoals Betsalel (Bezalel) en Oholiav (Aholiab) dat deden en anderen onderwezen. Maar ook om staande te blijven in grote druk en vervolging, zoals Daniël en zijn vrienden deden, hebben we deze gaven nodig. En Paulus nodigt ons uit om daarnaar te streven (1 Korintiërs 12:31a, 14:1,12,39). Ook Yeshua nodigt ons uit om daarnaar te vragen: Als jullie dan, hoewel jullie slecht zijn, goede gaven weten te geven aan je kinderen, hoeveel te meer zal jullie Vader vanuit de hemel de Heilige Geest geven aan hen die Hem daarom bidden? (Lukas 11:13). Het houden van de Sjabbat (zie het begin) is een onderdeel van de houding die leidt tot het ontvangen van deze gaven.