Zaterdag of zondag?

Diensten op zaterdag
Tegenwoordig noemen sommige mensen hun Bijbelstudie, of fellowship, of gemeente, een “Messiasbelijdende gemeente”, wanneer ze hun diensten op zaterdag houden. Dat is vreemd naar al die trouwe kerkgangers die dezelfde Messias belijden en dat op zondag doen. En het is verwarrend naar mensen die daardoor kunnen gaan denken dat Messiasbelijdend en daarnaast Joods Messiasbelijdend hetzelfde zou zijn.

Iets wat al bestond
Terecht komen er over deze term heel wat opmerkingen van oprechte Christenen die zeggen dat zij toch ook de Messias belijden. Bovendien houden Zevende Dag Adventisten en Zevende Dag Baptisten ook hun diensten op zaterdag. Messiasbelijdende gemeente, een nieuwe goedklinkende term, een term voor iets wat al bestond.

Wat is dan een Joodse Messiasbelijdende gemeente?
Dat is een gemeente die bestaat uit Joodse discipelen van Yeshua. De gemeente biedt ruimte aan Joden en niet-Joden om hun geestelijk thuis te vinden. Het is een Joodse gemeente waar genade en waarheid de aloude pijlers zijn van het geloof, naast de Tora en de Messias. Joodse liturgische gebeden naast zang en dans, Hebreeuwse lezingen uit de Torarol en de Profeten naast lezingen uit het Nieuwe Testament. Regels naast respect voor andersdenkenden, dat alles en meer.

Waarom een Joodse Messiasbelijdende gemeente?
Vanaf de uittocht uit Egypte hebben Joden samen met niet-Joden hun geloof beleden en hun leven gedeeld. Een menigte van allerlei slag trok mee met Israël, de vrijheid tegemoet. Later zou de Tempel een gebedshuis worden voor alle volken, zie Jesaja 56. Waar Joden en niet-Joden de Sjabbat vieren en hun slachtoffers brengen. Dus met een Joodse basis van geloofsinvulling, naast een persoonlijke geloofsbeleving. Zoals de gelijkenis van de Olijfboom, zie Romeinen 11, ook die Joodse basis aangeeft.

Beth Yeshua
Beth Yeshua is een Joodse Messiasbelijdende gemeente, opgericht door Lion en Elze Erwteman (zie foto) op het Loofhuttenfeest in 1991, nu al weer ruim 20 jaar oud. De gemeente is gevestigd in het Amsterdam van de 21e eeuw. In Beth Yeshua wordt het Joodse geloof gepraktiseerd, zoals dat in de 1e eeuw in Jeruzalem en andere steden en dorpen in Israël werd gedaan door Joden en niet-Joden, die toen al begrepen dat het mogelijk is om Joods te zijn en in Yeshua als de Messias te geloven.