Wekenfeest, grandioos feest.

Tora, geschenk uit de hemel
Vijftig dagen na de Pesachbevrijding. Het Joodse volk staat in de woestijn bij de berg Sinaï. We hebben bevrijding en wonderen meegemaakt. In een stoomcursus hebben we geleerd om op de Eeuwige te vertrouwen. En Hem te respecteren en te gehoorzamen. Lichamelijk en geestelijk voorbereid op de ontvangst van een onvoorstelbaar kostbaar geschenk, dat letterlijk uit de hemel komt: de Tora.  

G’d geeft Tora aan Israël
Mosjee (Mozes) ontvangt daar op die berg Sinaï deze Tora, uit de handen van de G’d van Israël die daarvoor speciaal naar de aarde kwam. Toen in een vorm waardoor Mosjee niet in Zijn gezicht mocht kijken. Ooit eerder in de gedaante van degene met wie Adam en Eva spraken. En later – nu 2000 jaar geleden – in de gedaante van de lijdende Messias Yeshua die, weer later, zal terugkomen om vrede te brengen. 

Yeshua leeft volgens Tora
De reden van Yeshua’s komst was om de Tora en onze profeten van Israël te bevestigen, in een tijd, net als toen we in Egypte waren 3500 jaar geleden, waarin een vreemde mogendheid ons wreed onderdrukte. Yeshua kwam om ons te troosten en om ons te leren leven in deze vijandige wereld. Totdat opnieuw een verlosser zou komen om dan voorgoed Israël te verlossen en vrede te geven. Ook heeft Yeshua gedaan wat was voorspeld door onze profeten, namelijk sterven voor de ongerechtigheden en zonden van zijn volk. Voorbeeld van een bijbeltekst: Jesaja 53:5-10, Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. … Hij is afgesneden uit het land van de levenden. … Maar het heeft de Eeuwige behaagd om hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Nadat hij zichzelf als schuldoffer zal hebben gegeven zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het plan van de Eeuwige [Tora] zal zich door hem ontwikkelen.   

Beth Yeshua dankbaar voor de Tora
Dit jaar (2009) begint het bijbelse Wekenfeest (Pinksteren in de kerken genoemd) op donderdagavond 28 mei. Het gaat dan verder op vrijdag 29 mei, met in de galoet een tweede dag op 30 mei. Het wordt gevierd door de hele Joodse wereld. Basis van het feest, Sjawoe’ot genoemd in het Hebreeuws, is de gave van dat hemelse geschenk, de Tora. Dat is de handleiding voor hen in wie de geest van de Eeuwige wenst te leven. Beth Yeshua viert het feest op donderdag 28 mei ‘s avonds, aanvang half acht. We zijn een Joodse Messiasbelijdende gemeente, opgericht op het Loofhuttenfeest in 1991. De gemeente is gevestigd in het Amsterdam van de 21e eeuw. In Beth Yeshua wordt het Joodse geloof gepraktiseerd, zoals dat in de eerste eeuw in Jeruzalem en andere steden en dorpen in Israël werd gedaan door Joden en niet-Joden, die begrepen hadden dat Yeshua de Messias is.
Terug naar homepage