Woensdag 27 januari: Internationale Holocaust Herdenkingdag

Woensdag 27 januari is de Internationale Holocaust Herdenkingdag. Het is tevens de dag waarop de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz-Birkenau wordt herdacht. In deze tijd gebeuren altijd nare zaken, alsof mensen het er om doen en het moment er voor hebben uitgekozen. Zo werd al op 18 december jl. het bord met de beruchte woorden: “Arbeit macht frei” gestolen uit concentratiekamp Auschwitz. Het is goed om oog te hebben voor incidenten die schadelijk zijn in deze tijd. Zaken die de krant halen en zaken die meer om je heen gebeuren. Dat verhoogt je geestelijke inzicht. Antisemitische incidenten zijn tot een hoogte gekomen dat we sinds het einde van de tweede wereldoorlog niet hebben gezien.

Tijdens de eerste drie maanden van 2009 hebben meer incidenten plaatsgevonden in west-Europa dan in heel 2008. Zo vonden in Nederland honderd gemelde incidenten plaats. De voorzitter van de Jewish Agency, Natan Sharansky, verklaart dit door het 3-D principe: demonisatie, delegitimisatie en dubbele standaard (twee maten). Zo heeft het door de eeuwen heen altijd gewerkt, zegt hij. Joden worden gedemoniseerd: vals beschuldigd. Ze worden gedelegitimiseerd: hun wettelijke basis om een volk met een staat te zijn wordt ontkend. En men werkt met een dubbele standaard: wat anderen wel menen te mogen zeggen en doen wordt bij Joden veroordeeld, ook bij ongegronde veroordelingen.

De President van Israël, Shimon Peres, maakt deze week een reis van drie dagen naar Duitsland. Op woensdag 27 januari, Internationale Holocaust Herdenkingdag, zal hij een toespraak houden gericht tot het Duitse parlement, in het Hebreeuws. Vier Phantom straaljagers escorteren de speciale El-Al vlucht van Peres, wanneer hij maandag 25 januari Berlin binnenvliegt. Hij wordt op zijn vlucht vergezeld door Holocaust-overlevenden, leiders van Joodse organisaties en kinderen van diverse jeugdorganisaties.

Op woensdag 27 januari is de herdenkingsdag van de bevrijding Auschwitz-Birkenau, het grootste dodenkamp van de Nazi’s. Peres, wiens grootouders door de Nazi’s levend werden verbrand, zal een grafrede houden voor de zes miljoen Joden die in de Holocaust zijn vermoord. Hij zal dat doen in de Bundestag tijdens een ceremoniële parlementsbijeenkomst.