Yeshua, de enige met het juiste CV

Van alle Joodse mannen die Messias genoemd kunnen worden, gooit Yeshua de hoogste ogen. Rabbijn Akiva noemde Bar Kochba Messias en anderen kiezen de recentelijk overleden rabbijn Shneerson, maar deze twee voldoen niet aan de profetische vereisten. Yeshua is mens, en als mens is Hij gestorven en uit de dood opgestaan. Hij is de onverwachte nakomeling van koning David, die om die reden de Spruit wordt genoemd (Jeremia 23:5), een een tak die uit een niet meer levend lijkende Olijfboom alsnog uitspruit. Maar deze man, deze nakomeling, zal een opvallende naam ontvangen volgens de Joodse profeet Jeremia, namelijk: Adonai Tsidkenoe, dat betekent: de Eeuwige is onze Gerechtigheid (zie Jeremia 23:6 en ook Jesaja 9:6 waar het kind onder meer “G’d” genoemd zal worden. Iemand die voor de titel en positie Messias in aanmerking zou komen, is alleen geloofwaardig als Hij zich aan de Tora houdt. Yeshua maakt dit punt duidelijk, zie Matteüs 5:17-19, dit in tegenstelling tot vele van degenen die over Hem (s)preken. Yeshua is naar het volk Israël gekomen zoals beloofd is in de Tora en de profeten:

  • hij zou een profeet zijn als Mozes (Deuteronomium 18:18),
  • geboren worden in Betlehem (Micha 5:2),
  • uit een ongehuwde jonge vrouw, dus een maagd (Jesaja 7:14),
  • zijn handen en voeten doorboord worden door Romeinen (Psalm 22:16 en Zacharia 12:10),
  • gedood worden in de tijd van de verwoesting van de Tempel (Daniël 9:26),
  • hij zou als Messias sterven, door de verkeerde daden van Israël op zich te nemen (Jesaja 53:5-6)
  • opstaan uit de dood en lang leven (Jesaja 53:10),
  • hij is degene die het hoofd van de slang zou vermorzelen (Genesis 3:15),
  • hij behaalt overwinning en geeft vrede in de eindstrijd om Jeruzalem en Israël (Zacharia 14:3-4)
  • en daarna als koning regeren (Zacharia 14:16).

Yeshua heeft zich altijd volkomen aan de Tora gehouden (bijv. Sjabbat en de feesten, kosjer eten, besnijdenis) en dat ook van zijn volgelingen geëist. Hij hield zich aan halacha (rabbijnse toepassing van de geboden) en aan haggada (Joodse viering van Pesach). Als er een is die voldoet aan de functiebeschrijving van Messias en de juiste CV heeft is het Yeshua.